אם אתם לא מכירים את החוק לעידוד השקעות הון, ייתכן שאתם מפסידים הרבה כסף

אם אתה בעל עסק המייצא לחו"ל, או מפתח תוכנה שהכנסותיה מחו"ל, או בעל עסק לתיירות, כדאי שתבין איך חוק עידוד השקעות הון יכול לסייע לך!

 • מטרתו העיקרית לעודד פעילות יצרנית.
 • החוק יכול להפחית באופן משמעותי את חבות המס.
 • עסקים המייצאים לחו"ל (גם נכסים לא מוחשיים) יכולים ליהנות מהטבות.
 • לעיתים לא נדרשת השקעה בהון עצמי לקבלת הטבות מס.
 • גם עסקים קטנים ובינוניים יכולים ליהנות מהטבות החוק.
 • מאפשר הפחתת ציוד באופן מואץ.
 • יכול להקנות הטבות מס וקבלת מענקים במקביל.
 • מעודד עסקי תיירות.
 • לא מחייב קבלת אישור מראש לקבלת הטבות (מסלול ירוק).
 • פשוט וקל ליישום.

רבות דובר בשנים  האחרונות על החוק לעידוד השקעות הון, חלק מהם היו בנסיבות פחות טובות כמו, יש שטענו כי החוק בה לעודד בעיקר חברות מאוד גדולות במשק, ומרכז את עיקר ההטבות בידי חברות גדולות בלבד, כגון טבע, כיל וצ'ק פוינט. אולם, בשנת 2011 ובשנת 2017 (תיקון משנת 2017, יכנס לתוקף לאחר שיותקנו תקנות) נעשו שני תיקונים מאוד משמעותיים באופן קבלת ההטבות, כאשר השינויים העיקריים היו ביטול מתן פטור ממס, וביטול החובה לקבלת אישור מראש ממרכז השקעות לקבלת ההטבות, שמטרתם לעודד גם חברות קטנות להשתמש בהטבות אלו.

מצב החוק נכון להיום הינו, שכל חברה שעומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון, יכולה להגיש את דוח המס שלה מבלי קבלת אישור מראש.

שני התנאים העיקריים לקבלת הטבות הינם:

הראשון > היקף המכירות לחו"ל לפחות 25% מסך הכנסות החברה.

השני > הכנסות המפעל יהיו הכנסות יצרניות, דוגמאת :

 • הכנסה יצרנית הינה ממכירת מוצרים, שיוצרו במפעל.
 •  הכנסה ממכירת מוצרים למחצה שיוצרו במפעל אחר ושאינו בבעלות קרובו של בעל המפעל, מידע שפותח במפעל.
 • הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או תוכנה שפותחה במפעל, וכן הכנסה מתמלוגים.
 • הכנסה משירות נלווה למכירות האמורות בסעיפים לעיל.
 • הכנסה ממתן שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מראש ממרכז השקעות.

אם אתם מעוניינים לבחון את זכאות העסק שלכם להינות מחוק עידוד השקעות הון אנחנו כאן בשבילכם!

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


Baker Tilly

Share This