אם לא הממשלה אז הנפט

אנו נמצאים בתקופת בחירות לראשות הממשלה, כאשר כל מפלגה חורתת על דגלה את מטרת הפחתת יוקר המחיה והפעולות שהיא רוצה לבצע כדי להטיב עם האזרח. אך עד בניית הקואליציה, כניסה של שרים חדשים למשרדים השונים ולימוד החומר הנדרש, תושבי ישראל מקבלים חיזוק בהפחתת יוקר המחיה ממקור לא צפוי- הנפט הגולמי.

בחודשים האחרונים אנו מבחינים בירידה משמעותית במחיר חבית נפט, שעד לפני כחצי שנה בחודש יוני 2014 מחיר חבית נפט עמדה על כ- 105 דולר ואילו בפתיחת השנה החדשה המחיר צלל לשפל של כ- 46 דולר לחבית, המהווה ירידה של כ- 128%.
ירידה תלולה שכזו משפיעה באופן ישיר ועקיף על הוצאות משקי הבית בישראל.
נפט גולמי הוא חומר הגלם העיקרי לייצור אנרגיה, שממנו מפיקים בנזין וסולר לתחבורה, גז לבישול, אנרגיה למשאבות המים, מזוט לייצור חשמל ומוצרים תעשייתיים נוספים.
רבים מנסים להבין מדוע מחיר הנפט צלל בצורה חדה שכזו. התמהיל הינו מורכב ביותר, אך עם זאת, ניתן להצביע על סיבה מרכזית שהובילה לצניחת המחירים והיא נפט מפצלי שמן.
פצלי שמן הם סלע משקע עשיר בחומר אורגני המכונה "קרוגן" ממנו ניתן להפיק נפט וגז טבעי. בעבר לא השתמשו בחומרים אלה להפקת נפט בשל העלות הגבוהה הכרוכה בייצורו, אולם בשל עליית מחיר הנפט ובזכות טכנולוגיות חדשות שפותחו, הפך¬ השימוש בפצלי שמן למקור כדאי לייצור נפט.

החל משנת 2010, ארה"ב החלה בקידוח עצמאי של בארות פצלי נפט, מהלך אשר הגדיל את משקלה של ארה"ב בייצור הנפט הגולמי העולמי, הביא לירידה ביבוא חומרי אנרגיה לארה"ב ושינה את מצב הצריכה העולמי לנפט מחוסר לעודף. בשל הקידוח האמריקאי, החליט ארגון OPEC (ארגון המדינות יצאניות הנפט) להימנע מצמצום הפקת הנפט והחלו לנקוט בתמחור אגרסיבי על מנת לגרום לחברות נפט אמריקאיות, המייצרות נפט מפצלי שמן, להפסיק/לצמצם את פעילותן.
התחרות בין ארה"ב למדינות המפרץ מוביל לתוצאה חיובית ביותר למשק הישראלי. החל משנת 2014 אנו מבחינים בירידות חדות, מחד במחיר הדלק לתחבורה, החשמל והמים ומאידך בהאטת האינפלציה.

החיסכון השנתי של הוצאות צריכת הבית בישראל למשפחה בא לידי ביטוי בכ- 3,904 ש"ח, בחלוקה הבאה:

סוג אנרגיה                                  חסכון שנתי לנפש       
 דלק662
מים55
חשמל333
סה"כ1,050
  
ממוצע נפשות למשפחה בישראל*3.72
סה"כ חסכון שנתי למשפחה3,904

 * עפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2012.

מחיר הדלק אשתקד עמד על 7.45 ש"ח לליטר ואילו בפתיחת שנת 2015 המחיר הינו 6.27 שקל. ההפרש של כ- 1.18 שקל לליטר הינו משמעותי בהתחשב בכך שהממוצע לצריכת דלק הינו כ- 561 ליטר בשנה לנפש.

מחירי המים המושפעים בצורה ישירה מירידת מחירי הנפט יופחתו גם הם השנה בשיעור של כ- 10%. בינואר 2014 מחיר ממוצע לקוב עמד על 11.6 ש"ח ואילו המחיר הממוצע צלל נכון לחודש ינואר 2015 ל- 10.5 ש"ח.
במקביל להורדת מחירי הדלק והמים קיבלנו בשורה חיובית מצד החשמל בדמות הפחתת המחיר לנפש בכ- 10%.

לאור הנתונים לעיל, הירידה במחירי הנפט מהווה באופן כללי התפתחות חיובית עבור המשק הישראלי. ירידות מחירים אלו צפויות להוריד את יוקר המחיה, להגדיל את היקף הצריכה הפרטית, ולתרום להעלאת רמת החיים ולהאיץ את קצב הצמיחה בטווח הקצר. עם זאת, למרות הירידה במחירים, הדרך לרווחה כלכלית בבית הורינו ארוכה ומפותלת. כדי להרגיש את ההורדה בכל הענפים יש להפחית גם את מחירי כרטיסי הנסיעה בתחבורה הציבורית אשר קפץ לאור עלית הדלק ובנוסף כל מוצר אשר מגיע לביתנו באמצעות הובלה בשנים האחרונות הושפע גם הוא מעליית מחירי הדלק.

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This