דיווח רבעוני לחודשים יולי ספטמבר 2014

אנו שמחים להציג בפניך, במדריך זה, דיווח רבעוני לחודשים יולי- ספטמבר 2014 כמפורט להלן:

  • פרק א'- עדכוני פסיקה בנושאי דין אירוע גיבוש לעובדים, הכנסות מדמי שכירות, בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד חברות הסלולר בגין חיוב במע"מ בשל שירותי נדידה
  • פרק ב' – עדכוני חקיקה בנושא החוק לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תקנות נוספות בדבר פטור מהגשת דין וחשבון ליחיד
  • פרק ג' – עדכונים בדבר החלטות מיסוי בנושאי החלטות מיסוי בנושא חוק עידוד השקעות הון, מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי, מסלול ירוק נוסף בנושאי אופציות לעובדים.

להתייעצות לגבי דיווחים למס הכנסה וקבלת חוות דעת של רואה חשבון, צרו קשר עם בייקר טילי.

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


Baker Tilly

Share This