דירוג של 100 החברות הביטחוניות הגדולות בעולם – 2018

הדירוג השנתי של 100 החברות הביטחוניות המובילות בעולם, מתפרסם בכל שנה ומנותח במסמך זה ע"י חטיבת הייעוץ האסטרטגי של בייקר טילי בישראל.

יוקרתו של הדירוג מגיעה מהיותו מבוסס על נתוני המכירות הביטחוניות בלבד של החברות. מכירות ביטחוניות מוגדרות כמכירות ללקוח צבאי בלבד ואינן כוללות לדוגמה נתוני מכירות לתעשיות תעופה אזרחיות. דירוג 2018 מסמל כמה שינויים דרמטיים ביחס לדירוג 2017 הן ברמה העולמית והן ברמת התעשייה הישראלית.

ברמת מדינות להלן סה"כ ההכנסות הביטחוניות של 20 המדינות לפי שיוך החברות אליהן:

Global Top 100 Defense Companies Revenues, By Country, 2016, US$M

100 החברות הביטחוניות המובילות בעולם

ישראל עלתה למקום ה-7 השנה כשסוכמים את סך הכנסות של ארבעת החברות הישראליות הביטחוניות הגדולות. מ8.6 מיליארד דולר בשנה שעברה ל-8.76 מיליארד דולר השנה. יש לציין כי ירידת השלב של יפן ממקום 7 ל-8 מיוחסת בחלקה לשיטת הספירה של הכנסות התעשייה היפנית אשר שונה משאר התעשיות בעולם.

בהיבט חברות, לוקהיד מרטין האמריקאית ממשיכה לשמור על מקום ראשון בעולם. לעומת זאת בדירוג השנה מוקמה חטיבת הביטחון של בואינג לראשונה מזה עשור במקום הרביעי ולא במקום השני. את המקום השני כבשה חברת Raytheon. השינויים במיקום Raytheon, מקורם בירידה של בואינג אשר יוחסה בחלקה לשינויים ארגוניים אשר שינו את מבנה ההכנסות הביטחוניות, אך גם לחוזים מרשימים בתחום ההגנה האווירית וכן סייבר אשר ממשיך להוות מנוע צמיחה לחברה האמריקאית.לראשונה הופיעה חברה רוסית בדירוג העשירייה במקום ה-8. סה"כ ייצרו 100 החברות הביטחוניות הגדולות בעולם 375 מיליארד דולר בשנת 2017, צמיחה צנועה של 2.9% משנה קודמת.

בהיבט הישראלי, כל שלושת החברות הישראליות הגדולות, אלביט, תעשייה אווירית ורפאל, ירדו בדירוג השנה לעומת דירוג 2017. אלביט מערכות ממשיכה לשמור על המקום הגבוה ביותר מבין החברות הישראליות דורגה במקום ה-28 השנה לעומת 27 שנה שעברה, עם צמיחה של 7% בהכנסות להיקף 3.37 מילארד דולר. התעשייה האווירית מוקמה השנה בדירוג 39 לעומת 33 בשנה שעברה עם ירידה של 6% בהכנסות לעומת דירוג שנה שעברה, עם 2.49 מיליארד דולר. המעניין בנתוני התעשייה אווירית הוא שסה"כ ההכנסות של התעשייה האווירית, ביטחוניות ולא ביטחוניות, עומדות על 3.52 מיליארד דולר, הקרובות לנתוני אלביט שהם 100% ביטחוניות.

הישראלית השלישית בגובהה ברשימה היא רפאל, עם צניחה של 5 מקומות, ממקום 37 בשנה שעברה ל-42 בדירוג 2018, ועם 2.3 מליארד דולר הכנסות, ירידה של 2% לעומת הכנסות 2016.

היחידה מבין הישראליות המופיעות ברשימת ה-100 הגדולות, אשר עלתה בדירוג לעומת שנה שעברה היא תע"ש אשר מוקמה במקום ה-92 בשנה שעברה ומוקמה במקום ה-86 השנה, עם היקפי הכנסות של 611 מיליון דולר לעומת 496 מיליון דולר, עלייה של 23%.

הסיבות לשינוי בדירוג הישראליות הן שונות: במקרה של תעשייה אווירית ורפאל השינויים במיקום הינם תוצאה של ירידה בהיקפי המכירות בשנת 2017, בשילוב עם התחזקות של חברות קטנות יותר בדירוג זה ביחס לשנה שעברה, מיזוגים של כמה מהחברות הקטנות אשר חיזקו חברות במקומות 20-50 וכן כניסה של כמה חברות דרום קוריאניות. במקרה של אלביט הדירוג השנה לא מבטא את מצבה של החברה בשנת 2017. ביחס ל-2016 אלביט צמחה ב- 7% בהכנסות החברה אך ירדה בדירוג מקום אחד בגלל התחזקות חברות קטנות אחרות אשר ממוצבות במקומות 25-50.

התמזגות אלביט עם תע"ש בעתיד הקרוב, צפויה לחזק משמעותית את אלביט בדירוגים העתידיים ולהוסיף לה כוח משמעותי.

צוות חטיבת הייעוץ האסטרטגי של בייקר טילי בחן את דירוג ארבעת החברות הביטחוניות הישראליות על פני 18 שנה, מאז החל הדירוג, ומצא כי אלביט מערכות אשר החלה במיקום הנמוך ביותר בדירוג בשנת 2000, הפכה לחברה הביטחונית החזקה והגדולה בישראל והגבוהה בדירוג.

התעשייה האווירית אשר החלה כחברה הישראלית הגבוהה בדירוג הלכה וירדה עם השנים והחל משנת 2010 הפסידה את הבכורה כאמור לאלביט. רפאל הולכת ומצמצמת בשנים האחרונות את הפער עם התעשייה האווירית וכבר קרובה מאוד אליה לדירוג.

סיפורה של תע"ש עולה היטב מהדירוג, הידרדרות רבת שנים אשר בשנים האחרונות הולכת ומשתפרת.

דירוג חברות ביטחון ישראליות

 

ראש חטיבת הייעוץ האסטרטגי: יקי ברנס

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


Baker Tilly

Share This