הארכת מועד הגשת דיווח שנתי לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856

רשות המיסים הודיעה על הארכת מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) וכן בדיווח על ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת המס 2015 עד ליום 31.5.2016.

כמו כן, הוחלט לאפשר להגיש את טפסי ההצהרה לשנת 2015 על פי המועדים הבאים:

  1. מעביד/מנכה שישדר את הדוח לשנת המס 2015 עד ליום 31.5.2016 , רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2016 ויראו את הדוח כדוח שהוגש במועד החוקי, על כל המשתמע מכך.
  2. מעביד/מנכה אשר לא שידר את הדוח עד ליום 31.5.2016 , אך שידר אותו עד ליום 30.6.2016 וגם הגיש  את טופס ההצהרה עד ליום זה,לא יוטל עליו עיצום כספי.
  3. מעביד /מנכה שלא שידר את הדוח עד ליום 30.6.2016 יראו אותו כמי שלא הגיש את הדוח במועד,מועד ההגשה במקרה זה,יהיה המועד בו הגיש את טופס ההצהרה לאחר שהשלים את שידור הדוח.
לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This