לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

הארכת נוהל הגילוי מרצון

רשות המיסים החליטה להאריך את תוקפו של נוהל גילוי מרצון במסלול האנונימי עד ליום 31.12.2016. כמו כן הוחלט כי הנוהל יעניק חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שאושרו על ידי משרד המשפטים כעבירות מקור.

להזכירכם, הנוהל מאפשר לדווח על כספים מהכנסות- בין אם מקורם בישראל או מחוץ לישראל (ובעיקר במקלטי מס) שלא בידיעת רשות המיסים ושלא דווחו כנדרש לרשויות המס, ובכך להסיר את החשיפה לתביעה פלילית כתוצאה מאי הדיווח.

הנוהל כולל שלושה מסלולי דיווח:

מסלול אנונימי

במסגרת מסלול זה מוגשת פנייה אנונימית לרשות המיסים. במידה ונוצר הסדר עם פקיד השומה על גובה חבות המס, נחשף שמו של הלקוח לרשויות המס ונחתם הסכם שומה אשר בו מפורטות ההכנסות וההון לשנים שבהם לא דיווח הלקוח. תוקפו של מסלול זה הוארך עד ליום 31.12.2016 .

מסלול רגיל

במסלול זה הבקשה לנוהל גילוי מרצון מוגשת לרשות המיסים יחד עם שמו של בעל חשבון הבנק אשר לא דווח עליו. אדם אשר מתנהלת נגדו/נגד בן זוגו/חברה שבשליטתו חקירה, בדיקה או מידע הרלוונטי לבקשה אינו יכול להגיש בקשה במסלול זה. תוקפו של מסלול זה הינו עד ליום 31.12.2016 .

מסלול מקוצר

מסלול זה מיועד לאזרחים בעלי הון מצטבר לא מדווח אשר אינו עולה על סך של 2,000,000 ₪ וכן חבות המס אשר אינה עולה על סך של 500,000 ₪. במסלול זה לא ניתן להגיש בקשה אנונימית, אולם ניתן להגיש דוחות למס הכנסה ללא צורך בניהול משא ומתן מול מחלקת החקירות שברשות המיסים.

בביקר טילי ישראל רואי חשבון ועורכי דין בוגרי רשות המיסים בעלי מומחיות וניסיון מוכח בסגירת ההליך בזמן קצר והצלחה רבה.

לשיחה אישית – אנו עומדים לרשותכם בטלפון 03-5665006,

או במייל daniel.l@bakertilly.co.il

Baker Tilly

Share This