לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

המוסד לביטוח לאומי פותח תכנית חיסכון לילדיכם

בהתאם לתיקון בחוק ביטוח לאומי, החל מינואר 2017 יעביר המוסד לביטוח לאומי 50 ₪ לחודש לחיסכון עבור ילדיכם.
הפקדות הביטוח הלאומי יהיו עד הגיעו של הילד לגיל 18, בו ניתן יהיה למשוך את הסכום הנצבר.
ככל שהילד יחליט שלא למשוך את כספי החיסכון עד לגיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי סכום מענק נוסף על סך 500 ₪.

במקביל להפקדות הביטוח הלאומי, יוכלו ההורים להפקיד גם הם 50 ₪ מידי חודש שירדו מקצבת הילדים המשולמת.

סכום החיסכון יכול להיות מופקד בתוכנית חיסכון בנקאית או לקופת גמל בהתאם לרשימה המופיע באתר הביטוח הלאומי.
ככל שההורה שלא יכנס לבחור את אפיק החיסכון, ביטוח הלאומי יפקיד את לתוכנית חיסכון בנקאית בהתאם לחשבון הבנק בו מופקדת קצבת הילדים.
כלומר, אם ברצונכם להחליט באיזה בית השקעות / בנק ינוהל החיסכון ובאיזה רמת סיכון הוא ינוהל, עליכם להיכנס ללינק המצ"ב מטה ולקבל החלטה. 

עיקרי התכנית:

 • בתכנית החיסכון יופקדו תשלומים רטרואקטיביים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות לקצבת ילדים בחודשים אלה
 • כשימלאו לילדכם 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי מענק בסך 500 ש"ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.
 • אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ש"ח לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.
 • דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.
 • בכל שנה יישלח לכם הגוף שמנהל את החיסכון (הבנק או קופת הגמל להשקעה) דיווח על ההפקדות ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים.
 • אם מלאו לילדכם 18 שנים ממאי 2015 עד דצמבר 2016,  בינואר 2017 תיפתח עבורם תכנית חיסכון.

בחיסכון יופקדו 50 ₪ בכל חודש שבו שולמה עבורך קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו להם 18 שנים. בנוסף, יופקד לחיסכון מענק גיל 18 בסך 500 ₪.

התהליך מורכב מחמישה שלבים:

 • שלב ראשון: נכנסים ללינק הבא https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/TochnitChisachonYeledInfo.aspx
 • שלב שני : מזינים את פרטי חשבון הבנק שלכם אליו נכנסת כיום קצבת הילדים מביטוח לאומי.
 • שלב שלישי: מזינים במסך הבא פרטים אישיים, כתובת מייל ומספר טלפון.
 • שלב רביעי: בוחרים תוכנית חסכון או קופת גמל בהתאם לרשימה שמצורפת בלינק במסך זה.
 • שלב חמישי: חותמים על ההצהרה ומתחילים לחסוך.

מצ"ב קישור לאתר הביטוח הלאומי המפרט את עיקרי התוכנית ותנאיה.

https://www.btl.gov.il/benefits/children/HisahoLayeled/Pages/default.aspx

לכל שאלה אירית סהר, מנהלת מחלקת מיסוי פרט, תשמח לעמוד לרשותכם – לפנייה במייל לחצו בבקשה כאן או השאירו פרטים ונחזור אליכם. 

Baker Tilly

Share This