לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

הפחתת שיעור מס החברות

ד"ר איל הורוביץ, דעות, גלובס, 25.10.2015

כחלק ממדיניות הממשלה לעידוד הצמיחה במשק, ונוכח עודפי גביית המיסים שנוצרו בשנת 2015 אישרה השבוע הממשלה את החלטת ועד השרים לענייני חקיקה בדבר הפחתת שיעור מס החברות ב- 1.5%.

הצעת החוק צפויה להוריד את מס החברות משיעור של 26.5% לכ- 25% וצפויה להיכנס לתוקף החל מיום 1.1.2016, בכפוף להשלמת הליך החקיקה ואישור הכנסת.

Baker Tilly

Share This