חובת המס על הנפקת ICO

לאחר תקופה ארוכה בה לא ידעו רשויות המיסוי בעולם כיצד להתמודד עם כל נושא המטבעות הדיגיטליים והמיסוי הנוגע אליהם, ובהמשך לטיוטת חוזר מס ההכנסה אשר פרסמה רשות המיסים הישראלית בחודש ינואר 2018 פרסמה החודש (יולי 2018) הרשות את החוזר המקצועי המסדיר את נושא הנפקת אסימונים דיגיטליים למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens) – חוזר מ"ה 7/2018.

חוזר זה עוסק בהנפקת האסימונים הדיגיטליים ( Initial Coin Offering – ICO) ובהשלכות המיסוי אשר חלות על הנפקת אסימונים אלה לעובדים ולנותני השירותים.

הרקע לפרסום חוזר מ"ה 7/2018

הנפקת האסימונים הדיגיטליים (ICO) היא דרך נפוצה לגיוס המימון למיזמים עסקיים, כאשר ההנפקה והמעקב אחר העסקאות מתבצעת, במרבית המקרים, בטכנולוגיה המכונה בלוקצ'יין (Blockchain). טכנולוגיה זו מאפשרת קיומה של הפעילות העסקית באופן מאובטח ומוצפן ברשת, תוך אימותן של הטרנזקציות המתבצעות וללא צורך בניהולה של ישות מרכזית. השימוש בטכנולוגיה מנותב להנפקת אסימונים קריפטוגרפים (מטבעות דיגיטליים) ומתחלקים למספר סוגים: אל הסוג הראשון, שייכים מטבעות כביטקוין וכאת'ריום, אשר הנפקתם איננה מבוצעת ע"י גורם בודד וערכם נקבע בעסקאות המתבצעות בין המוכרים לקונים. סוג אסימון נוסף הוא האסימון המונפק באמצעות גורם מרכזי אחד והיא מקנה למחזיק בו זכות לקבלת נכס/זכות פיננסית (לדוגמה, הזכות לקבלת רווחים עתידיים). הסוג השלישי הוא אסימון המונפק באמצעות גורם מרכזי אחד, אשר מחייב את הגורם המנפיק במתן שירות, או בזכות למוצרים עתידיים הנמצאים כיום בפיתוח למחזיקים באסימונים אלה. האסימונים מהסוג האחרון מוגדרים ע"י מס הכנסה כ"אסימוני מוצרים ושירותים", והרשות מתייחסת רק אליהם, גם בטיוטת החוזר מתחילת השנה וגם בחוזר שפורסם החודש.

תמצית עמדת מס הכנסה בנושא ICO – מיסוי הנפקת מטבעות דיגיטליים

נראה כי רשות המיסים רק החלה לבסס את כללי המיסוי שלה בנוגע להקצאתם של אסימונים לעובדים ולנותני שירותים, וכרגע, היא מאפשרת בחירה במסלול מיסוי אשר מעניק דחייה לנישומים עד למועדו של "המפגש עם הכסף" בפועל, זאת, בדומה לדחיית המס המוענקת ב- סעיף 102 לפקודת מס ההכנסה – סעיף הקצאת מניות לעובדים- בה נדרשת חברה לבחור באחד ממסלולי המיסוי להקצאת מניות לעובדים באמצעות נאמן, מסלול הכנסת עבודה או מסלול רווח הון. אולם, בניגוד למסלול ההוני שבסעיף זה, בנוגע למיסוי הנפקת מטבעות דיגיטליים, אין הרשות מעניקה הפחתת שיעור המס. אלא אם מדובר בחוק עידוד השקעות הון, אזי תצטרך החברה לבדוק את עמידתה בתנאים הקבועים על בסיס פעילותה העסקית המהותית בעת מועד ההכרה בפועל לצורכי מס.

מאחר ומדובר, כנראה, רק ביריית הפתיחה של רשות המיסים, אין ספק כי צפויים שינויים נוספים כבר בעתיד הקרוב, ולכן, ליווי מקצועי בתחום המיסוי, נדרש לכל מי שנוגע בתחום.

יודגש כי אין בפרסום זה להוות תחליף עבור ייעוץ אסטרטגי מקצועי.

מנהל מחלקת המיסים: כפיר אימברמן

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


Baker Tilly

Share This