חוק האנג'לים (המוכר גם כחוק חברה מתחילה)

כשאנחנו שומעים על אקזיט, מכירת חברות שהתחילו את דרכן כסטרטאפ אנחנו מרימים גבה בהתפעלות, מפרגנים ולעיתים גם מפליגים במחשבה מה היה קורה אילו, אילו אנחנו היינו יכולים להשקיע בחברה כזו?

לרשות החדשנות יש בשורה עבורכם, עכשיו גם אתם יכולים. אם יש לכם מזומנים ואתם מתלבטים מהי ההשקעה הנכונה ביותר עבורכם, יש לנו הצעה שבה גם תוכלו לקחת חלק בחברת סטרטאפ וליהנות בעתיד מפירות המכירה ומהטבת מס משמעותית באופן מידי. השקעות בחברות מתחילות או בשמו המפורסם יותר, חוק האנג'לים.

בחודש אפריל 2017, במטרה לקדם ולתמוך ביתרון היחסי של מדינת ישראל בתחום התעשיות עתירות הידע ומחקר ופיתוח (מו"פ), אשר מהוות את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של המשק הישראלי, החליטה המדינה להעניק תמריצים למשקיעים יחידים בחברות אלה. זאת, מתוך הכרה בקושי אשר חוות החברות הללו בשלב הראשוני של המו"פ בגיוס משקיעים, ולאור החשיבות הקיימת לפעילות מו"פ בחברות ישראליות לצורך עתיד ההי-טק הישראלי.

המטרה:

 • ליצור תמריץ להשקעה בחברות סטרטאפ ולהגביר השקעות פרטיות בחברות אלה.
 • להגדיל את היקף חברות הסטרטאפ שמצליחות להגיע לשלב מוצר מוגמר ולמכירות.
 • להעניק הטבת מס מידית וודאות למשקיע היחיד לגבי הטבה זו.

מה ההטבה במס?

 • למשקיע יחיד שמשקיע בחברות צעירות כאפיק השקעה, כל סכום ההשקעה שלו יוכר כהוצאה שניתנת לקיזוז מול כל מקור הכנסה שיש לו, מ – 100 ₪ ועד לסכום של 5 מיליון ₪.
 • חברת הסטרטאפ תהנה כתוצאה מכך מתמיכה מציבור משקיעים נרחב.

על מנת שההשקעה תוכר לעניין הטבות המס החברה צריכה להיות חברה שקיבלה אישור של הרשות לחדשנות שהיא מוכרת כחברה מתחילה.

אנו מכירים חברות כאלה ונוכל לסייע לכם להתקשר איתם.

אם אתם מכירים חברות סטרטאפ הזקוקות לגיוס כספים תוכלו להציע להן להגיש בקשה להיחשב חברה מתחילה.

איך מגישים בקשה להיחשב חברה מתחילה שהמשקיעים בה נהנים מהטבות מס מידיות?

על החברה להגיש בקשה להכרה בה כחברה מתחילה.

האישור יכול להינתן גם על תקופה מוקדמת יותר ממועד הגשת הבקשה.

התנאים בהם יש לעמוד בעת הגשת הבקשה ובשלוש שנות ההטבה:

לגבי החברה:

 1. החברה התאגדה בישראל והשליטה והניהול בישראל. התנאי צריך להתקיים במשך כל שנות ההטבה. (שלוש שנות מס החל ממועד ההשקעה).
 2. לפחות 75% מהוצאות המו"פ של החברה, במהלך תקופת ההטבה, הוצאו בישראל.
 3. מבחן ההכנסות בכל אחת משתי שנות המס הראשונות של תקופת ההטבה, הכנסות החברה לא עלו על 50% מהוצאות המו"פ שהוצאו על ידה. (הכנסה ולא רווח).
 4. במהלך תקופת ההטבה, הוצאות המו"פ של החברה הוצאו לטובת פיתוח וקידום של המוצר שבבעלותה ולא טובת חברה אחרת. (גם לא לטובת חברת אם).

תנאים נוספים:

 • היקף ההשקעה בחברה וההלוואות שניתנו לה, מיום התאגדותה ועד למועד ההשקעה, כולל סכום ההשקעה המזכה, אינו עולה על 12 מליון ₪ .
 • מחזור המכירות של החברה לא עולה על 4.5 מליון ₪ ממועד ההקמה ועד למועד הגשת הבקשה. ולא עולה על 2 מליון ₪ בשנת מס.

תנאים להתרת ההשקה לגבי היחיד / המשקיע :

 1. סכום ההשקעהתקרה מצטברת של עד 5 מליון ₪ תותר ליחיד בניכוי מכל מקור הכנסתו. (או לשותפות בין יחידים – כאשר ההשקעה נבחנת לכל יחיד בשותפות בנפרד).
 2. מועד ההשקעה החל מיום 1.11.2016.
 3. החזקת היחיד במניות חברת המטרה/מתחילה, שהוקצו לו בתמורה להשקעתו המזכה, במשך כל תקופת ההטבה. (תקופת ההטבה מוגדרת כתקופה בת 3 שנות מס המתחילות בשנת המס שבה שולמו הסכומים המהווים את ההשקעה המזכה).

לקבלת ייעוץ לסטארטאפים ומתן תוכנית עסקית לסטארט אפ – לחצו כאן

מנהל מחלקת המיסים: כפיר אימברמן

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


Baker Tilly

Share This