ייעוץ מס רילוקיישן – החלטת מיסוי חדשה בתחום הרילוקיישן

מידי שנה מוצבים עובדים ישראלים בחו"ל לצורכי עבודה, "רילוקיישן", מעבר אשר מעורר תהיות לגבי תושבות העובד לצורכי מס. לאורך השנים נידונה סוגיית התושבות בבית המשפט אשר מספר פעמים הכריע כי העובד אינו תושב ישראל (לצורכי מס) בניגוד לכללים שנקבעו. ובנוסף קיימת שאלת המיסים החלים על ההכנסה המופקת במדינה אליה עוברים? ומה על ההכנסות הנוספות? שאלות המצריכות ייעוץ מס רילוקיישן.

לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי חדשה, בה קובעת רשות המסים כללים ברורים לצורך קביעת התושבות. ההחלטה אינה שונה מהותית מהחלטות קודמות שפורסמו אלא שעד כה הכללים בהן לא יושמו בפועל. ככלל המבחן לקביעת תושבותו של אדם הוא "מבחן מרכז החיים"- מכלול אינדיקציות המעידות על זיקות אישיות וכלכליות של אדם למדינה. החלטת המסוי משקפת את עמדת מס הכנסה לבחינת המונח מרכז חיים. 

להלן התנאים עיקריים שנקבעו בהחלטה:

  • לעובד "בית קבע" בחו"ל. בית קבע מוגדר כמקום מגורים זמין לעובד מבחינה משפטית ומעשית, מותאם לצרכיו ולצרכי משפחתו ואינו בגדר בית מגורים ארעי דוגמת בית מלון ודירת נופש. התנאים להיחשב כתושב המדינה הזרה לצורכי מס נוקשים יותר כאשר לעובד אין "בית קבע" בחו"ל.
  • "ניתוק התושבות" של העובד מותנה בכך שיגור בחו"ל לפחות במשך 3 שנים ומגורים בחו"ל של משפחתו במשך תקופה שלא תפחת מ 30 חודשים. תנאי זה עומד בסתירה לפסיקת בית המשפט לדוגמא בעניין מיכאל ספיר משנת 2014, לפיה פיצול התא המשפחתי לא יכריע את תושבותו של אדם כאשר מירב הזיקות והקשרים מצביעים באופן מובהק על תושבות במדינה אחרת.
  • על העובד לקבל אישור תושבות מהמדינה בה הוא שוהה וכמובן להגיש דוחות מס הן בארץ והן בחו"ל במשך כל התקופה.
  • החברה השולחת את עובדיה לחו"ל תדווח לרשות המסים על העובדים היוצאים לרילוקיישן ותנהל מעקב אחר קיום התנאים הקבועים בהחלטת המיסוי מדי שנה וזאת כתנאי לזכאותה לפטור מניכוי מס ממשכורות העובדים שבחו"ל.

במידה ולאחר ייעוץ מס רילוקיישן הוחלט לבצע ניתוק תושבות, רשות המיסים פרסמה טופס חדש, נספח לדו"ח השנתי ליחיד (טופס 1348) "הצהרת תושבות לשנת המס_______".

מחלקת המיסים של בייקר טילי הינה בעלת ניסיון נרחב במיסוי המעניקה שירותי ייעוץ מס ותכנון מס הכוללים בין השאר ייעוץ מס רילוקיישן ותכנון מס בארץ ובחו"ל.

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This