מה הם הגורמים המשפיעים על שכר הטרחה של רואי החשבון של החברות הציבוריות בישראל?

השבוע פורסם ב"רבעון לכלכלה" מאמר בנושא הגורמים המשפיעים על שכר הטרחה של רואי החשבון של החברות הציבוריות בישראל.

המאמר מבוסס על מחקר מאת ד"ר איל הורוביץ, יחד עם פרופ יורם עדן ופרופ דליה רחמן-מור.

במאמר זה נבחנים הגורמים המשפיעים על שכר הטרחה בין השנים 2010-2014 ע"י שילוב של נכסי החברה, מחזור, ענף וגודל המשרד. יש עניין ציבורי בניתוח הגורמים המשפיעים על שכר הטרחה שכן יש חשש לרמת ריכוזיות גבוהה הפוגעת בתחרות ומולה רמת יתרה של תחרות שיכולה להוביל לתעריפים נמוכים שיפגעו באי תלות של רואי החשבון המבקרים.

"המחקר שופך אור על ליבת העשייה של תחום רואי החשבון" מספר ד"ר איל הורוביץ, "הוא מציג באופן אמפירי את השפעות הריכוזיות בתחום על היווצרות שוק לא משוכלל, זאת על אף מרכזיותו של תפקיד המבקר בעשייה הכלכלית"

לינק ישיר למאמר

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This