מחזיק בכספים או נכסים בחו"ל? הליך גילוי מרצון מיועד לך

במסגרת המלחמה בהון השחור והעלמות המס המתבצעות דרך מדינות זרות, חתמה באחרונה, רשות המיסים בישראל, על הסכמים לחילופי מידע עם מדינות שונות בעולם. בהתאם להסכמים אלה היא אמורה להעביר מידע לרשויות המס ממדינות שונות לגבי נכסים פיננסיים של אזרחים זרים, מידע המתקבל ממוסדות פיננסיים. בתמורה לכך תקבל רשות המסים מידע פיננסי על אזרחי ישראל.

רשות המיסים פרסמה נוהל גילוי מרצון חדש שמטרתו לאפשר לנישומים גילוי וולונטרי של מידע בדבר הכנסות שלא דווחו לרשויות המס. בתמורה לכך מבטיחה רשות המסים לפונים חסינות מהעמדה לדין פלילי ויחס סלחני בהתאם לתנאים שנקבעו. החסינות מבטיחה כי לצד העמידה בחובות התשלום, וסגירת כלל הטענות העתידיות על חובות אלו, יוכל הנישום להימנע מתוצאות שליליות רבות אשר היו מתגלות בבדיקה או חקירה של רשות המיסים, מאי נעימות, דרך תיק פלילי, תפיסת נכסים ואף מאסר בפועל.

המשמעות היא שכל ההתנהלות עד להסכמה סופית מול רשויות המס נעשות ללא חשיפת שמו של הנישום – ורק לאחר שהנישום מאשר את תנאי ההסכם שמו נחשף. אם הנישום מחליט שתנאי ההסכם אינם טובים בעיניו – זהותו לא תיחשף.

מי צריך לפנות לתהליך של גילוי מרצון?

הליך גילוי מרצון מיועד בעיקר לתושב ישראל אשר הפיק הכנסות מנכסים מחוץ לישראל, לדוגמא:

 • בעל חשבון בבנק זר
 • בעל נכסים מניבים בחו"ל כגון נכסי נדל"ן
 • השקעות פיננסיות וכיוצא בזה
 • בעל מניות בתאגיד זר
 • מי שהפיק הכנסה כלשהי בארץ או בחו"ל שלא דווחה לרשות המסים
 • מי שקיבל כספים זרים בירושה
 • מי שמוחזקים עבורו כספים/ נכסים בחו"ל על ידי אדם אחר או באמצעות נאמנות

אם אחד התרחישים הללו רלוונטי אליכם, כנראה שעליכם לפנות להליך גילוי מרצון בכדי להימנע מחשיפה להעמדה לדין פלילי וסנקציות נוספות.

חשוב להדגיש! שרשות המיסים מאיצה בבנקים להיות מוכנים עם העברת המידע לגבי חשבונות פיננסיים כבר בשנת 2018 במקום ב – 2019 ובכך לקדם את יישום אמנת חילופי המידע. מהלך זה נעשה במסגרת שילוב הזרועות לטיפול בהון השחור ע"י כל רשויות האכיפה בעולם. ההחמרה הרגולטורית ואמצעי הבקרה והשליטה הדיגיטליים צפויים להביא לחשיפת הון בלתי מדווח בהיקף של מיליארדי שקלים.

התנאים לנוהל גילוי מרצון

 • ניתן גילוי מלא והוא נעשה בתום לב
 • נכון למועד הגילוי אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי
 • נכון למועד הגילוי לא נערכה בדיקה או חקירה על ידי רשויות אכיפת החוק בישראל

להלן עיקרי הנוהל החדש שנכנס לתוקף ב-12/12/17:

 • ניתנה אפשרות לגילוי מרצון גם כאשר נכון למועד הגילוי קיים מידע הקשור לגילוי בידי רשות המסים, במקרים חריגים.
 • ניתן לפנות להליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד !
 • קיים "מסלול מקוצר" הכולל הון שאינו עולה על 2 מיליון ₪ והכנסה חייבת שאינה עולה על 0.5 מליון ₪.
 • לא ניתן לכלול הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקיות כגון פשע.
 • הגילוי לא חל על הכנסות שאינן מניבות תוצאות מס משמעותיות, להוציא כספי ירושה.
 • חסינות מהליכים פליליים חלה על מידע שנמסר במהלך הגילוי.
 • קיים מסלול אנונימי.
 • התחייבות כי לא ייעשה שימוש במידע שנמסר במהלך הגילוי גם בהליך האזרחי.
 • אפשרות לקיזוז הפסדים מסוימים.

לאור פרסום הנוהל החדש, אנו ממליצים להיערך ולקבל ייעוץ וליווי מקצועי. לבייקרטילי ניסיון רב בייצוג נישומים במסגרת הליכי גילוי מרצון – בכל היקף הנכסים ממיליוני ש"ח בודדים ועד מאות מיליוני ₪, ובאחד מהם אף מדובר בהיקף העולה על מיליארד ₪

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This