מיסים בעת רכישת דירה

אתם עומדים לקנות דירה ומחפשים נכס שיתאים לתקציב העומד לרשותכם. למרבה הצער, מחיר הנכס לא יהיה העלות היחידה שתלווה את רכישת הדירה. ישנן עלויות נוספות שתצטרכו לקחת בחשבון, ולאו דווקא עלות המתווך או עורך הדין שיערוך את העסקה, אלא העלות של מס הרכישה.

רוב הישראלים המבקשים לרכוש לעצמם דירה, מתכננים לקחת משכנתא כדי לממן את הרכישה, לפעמים בעזרת יועץ משכנתא פרטי משלהם, אבל לא תמיד הם מודעים למיסים שיהיה עליהם לשלם בגין רכישה זו לכן כדאי להתייעץ עם רואה חשבון מומלץ בנושא.

מס רכישה לרוכשים דירה

מס רכישה מוטל על רוכשי הדירות בישראל, עבור עצם רכישת הדירה. החלטת המדינה לחייב את רוכשי הדירות במס רכישה, מלווה בעדכונים תקופתיים של גובה מס הרכישה הנדרש. אם אתם מלווים בייעוץ משכנתא, קרוב לוודאי שהיועץ יסייע לכם להתמודד גם עם מס הרכישה שתידרשו לשלם.

מס הרכישה מבדיל בין רכישת דירה ראשונה, או נכון יותר יחידה, לבין רכישת דירה שנייה להשקעה. ולכן, אנשים אשר רוכשים דירה יחידה, נדרשים לשלם מס הרכישה לפי שיעור מס נמוכים יותר.

מדרגות מס לרכישת דירה יחידה

מס רכישה משולם לפי מדרגות מס אשר מתעדכנות מדי שנה, לפי שיעור עליית מדד שירותי הדיור, בבעלות דיירים. מדרגות המס לרכישת דירה יחידה נכון להיום, הן:

0% – על חלק שוויה של דירה עד 1,696,750 שקלים.

3.5% – על המדרגה שבין 1,696,751 – 2,012,560 שקלים

5% – על המדרגה שבין 2,012,561 – 5,192,150 שקלים

8% – על המדרגה שבין 5,192,151 – 17,307,170 שקלים

10% – דירה ששוויה מעל 17,307,171 שקלים

מדרגות מס לרכישת דירה שנייה

המשמעות של רכישת דירה שנייה היא שלרוכש כבר יש דירה בבעלותו. במקרה זה הרוכש לא יוכל ליהנות מההקלות של המדרגה הראשונה.

המטרה של הטלת מס רכישה על הרוכשים דירה שנייה היא להכביד על שוק ההשקעות בתחום הנדל״ן ולגרום למשקיעים להימנע מרכישת דירות. בכך, מקווה המדינה להפחית את הביקוש לדירות ולהוזיל את מחיריהן. בדרך זו, אמורות להשתחרר יותר דירות לשוק הנדל״ן, ולהימכר לאנשים שבאמת זקוקים לדיור, כמו משפרי דיור או זוגות צעירים.

מדרגות מס לרכישת דירה שנייה

8% – על דירה ששוויה עד 5,192,150 שקלים
10% – על דירה ששוויה מעל 5,192,150 שקלים

למרות הציפייה שמס הרכישה הגבוה ירתיע משקיעים להיכנס לשוק הדירות, בפועל, הרכישות אמנם פחתו בגלל מס זה, אבל הן עדיין קיימות.

ואכן, מס הרכישה מקטין את הכדאיות לרכישת דירה שנייה במטרה להעמידה להשכרה ולהרוויח ממנה הכנסה חודשית אבל, עדיין תשואה זו טובה בהרבה מהשקעת הכסף באפיקים סולידיים שונים.

חשוב לדעת שלפי החוק, מי שרוכש דירה נוספת ובתוך 24 חודשים מוכר דירה קיימת, יוכל ליהנות משיעורי מס רכישה נמוכים, כאילו זו דירה יחידה. תקנה זו באה לקראת משפרי הדירה, שלא ייחשבו כמשקיעי נדל״ן, רק משום שהם קונים דירה חדשה, לפני שמכרו את דירתם הישנה.

מס רכישה לדירת מגורים שניתנה במתנה

כדי לקבוע את גובה מס הרכישה, צריך קודם כל להעריך את שוויה של הדירה. ערך דירת המגורים נקבע לפי שווי הדירה בשוק החופשי. המשמעות היא שהמוכר והקונה מסכימים על שווי הדירה, וחישוב שיעורי מס הרכישה ייעשה בהתאם להסכמה זו. כעת יהיה עליהם לערוך שומה עצמאית שתצטרך לקבל את אישורו של מנהל מיסוי מקרקעין. ומה באשר לדירה שניתנת במתנה?

• יחיד שמקבל מקרוב משפחה דירת מגורים ללא תמורה (במתנה) – ישלם שליש ממס הרכישה הרגיל.
• העברה ללא תמורה של דירת מגורים של בני זוג נשואים אשר מתגוררים באותה דירה – פטורה ממס רכישה.
• העברה ללא תמורה של דירת מגורים של בני זוג שלא מתגוררים באותה דירה – תחויב בשליש ממס הרכישה.
• העברה במתנה על ידי קרוב משפחה של חלק מהדירה ללא תמורה – תחושב לפי מס הרכישה הרגיל לגבי כל הדירה, והמס ישולם רק על החלק היחסי של הדירה שהתקבלה ללא תמורה.

מי זכאי למס רכישה מופחת?

מספר אוכלוסיות הוגדרו על ידי רשות המיסים כזכאיות לתשלום מס רכישה מופחת של 0.5% או לפטור מלא ממס רכישה, כמו נכים, עולים חדשים, או בני זוג שאחד מהם הוא עולה חדש.

איך משלמים מס רכישה לדירה?

את מס הרכישה תוכלו לשלם בבנק או לחילופין בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של רשות המיסים.

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


Baker Tilly

Share This