לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

ניתוק תושבות – ייעוץ מס רילוקיישן

כידוע, אחת השאלות העיקריות של העוזבים לטובת רילוקיישן, היא מה יהיו השלכות המיסוי הישראלי.

בין הסוגיות הנפוצות העולות הן השלכות ביטוח לאומי, האם להמשיך ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות? לכמה זמן? מה קורה אם מפסיקים? וכיו"ב.

בדומה לכך, קיימת שאלת המיסים החלים על ההכנסה המופקת במדינה אליה עוברים? ומה על ההכנסות הנוספות? מהו המושג "תושבות" ומה זה "ניתוק תושבות"? לשאלות אלה ואחרות ניתן מענה חלקי בפסקה הנרחבת על ייעוץ מס רילוקיישן.

לאחרונה, לקחה רשות המיסים צעד נוסף קדימה בנושא המס רילוקיישן ובניתוק התושבות לצרכי מס, ופרסמה טופס חדש, נספח לדו"ח השנתי ליחיד (טופס 1348) "הצהרת תושבות לשנת המס_____", ממנו תוכלו להתרשם ואף להוריד אותו. להורדת הטופס – לחצו כאן.

מטרת הטופס

הטופס אמור לפתור את סוגיית אי הוודאות הנובעת מהשאלה מהו הדו"ח הנדרש להגשה? בהתאם לפקודת מס הכנסה, יחיד תושב ישראל, חייב בהגשת דוח בישראל. כאשר הוא טוען כי ניתק את תושבותו הישראלית בשל העברת מרכז חייו מישראל, עליו יהיה להגיש דו"ח המפרט ומוכיח את העובדות עליהן מבוססת טענתו לאי תושבות ישראלית. אל הדו"ח יש לצרף מסמכים אשר תומכים בטענה זו.

עד להוצאת טופס זה, לא היה בנמצא טופס ייעודי לכך. כתוצאה מכך, התקיימו מספר גישות שונות שמטרתן הייתה לענות על דרישתו של החוק. כעת, הטופס החדש יפתור את נושא אופן הדיווח ויחליף את כל הגישות האחרות.

למרות שהטופס קיים כבר מהגשת הדוחות לשנת המס 2016 אינו מוכר למייצגים רבים ולכן, חשוב לנו שאתם היחידים תהיו מודעים לקיומו.

מי יכול/צריך להגיש את הטופס?

הטוען לניתוק תושבות יבדוק תחילה האם הוא נחשב לתושב ישראל במבחן הימים.

מבחן הימים ייבדק גם בשנת המעבר מישראל או אליה. כאשר בהתאם להגדרת "תושב ישראל" חזקה שמרכז חייו של יחיד בישראל כאשר מתקיימת אחת החלופות:

1. שהייה של 183 ימים או יותר בישראל בשנת המס,

או

2. מקרים בהם שהה הנישום פחות מ-183 יום בישראל, אבל יותר מ-30 יום בשנת המס, ייחשב היחיד תושב ישראל על פי המבחן כאשר הוא שהה בישראל בשנת המס הספציפית 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס הזו ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

כאשר יחיד עומד "במבחן הימים" ועונה להגדרה באחת החלופות שצויינו מעלה לכאורה, חייב היחיד במס בישראל. באם הוא טוען, אגב הרילוקיישן, לניתוק תושבות עליו למלא טופס זה.

לסיכום, מאחר ומרבית היחידים המבצעים רילוקיישן נחשבים, לפחות לפי אחד מהמבחנים הללו כתושבי ישראל, חלה גם עליהם החובה להגיש דו"ח בישראל. לכן, הם יידרשו להגיש טופס זה. במקרים בהם ירצו לטעון כי ניתקו תושבות בשנת מס זו, יהיה עליהם לסמן V בהצהרה בטופס "אינני תושב ישראל אך מתקיימת לגבי ״חזקת ימי שהייה בישראל״ הנסתרת על-ידי ואני חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131(א)(5ה) לפקודה.

למידע נוסף אודות ייעוץ מס רילוקיישן – לחצו כאן

יודגש כי אין בפרסום זה להוות תחליף לייעוץ מקצועי.

Baker Tilly

Share This