לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

עיקרי הצעת החוק למיסוי על דירה שלישית

בשבוע שעבר אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת האוצר להטלת מס על דירה שלישית – "מס ריבוי נכסים". שיעור המס יעמוד על 1% מערך ממוצע של דירה למטר רבוע, שעומד נכון להיום על 15,148 שקלים חדשים (למ"ר) , כשהוא מוכפל במקדם, שמבוסס על מדד חברתי-כלכלי ומדד פריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מוצע לקבוע ששיעור המס בעד דירת המגורים יוכפל בשטח הדירה שמצוין בחיובי הארנונה והוא מוגבל לסכום של 1,500 ש"ח לחודש עבור דירה (18,000 ₪ בשנה).
לדוגמא אדם שברשותו 3 דירות מגורים, ששווי כל אחת 1,000,000 ₪ ישלם על הדירה השלישית מס שנתי בשיעור של 1% משווי הדירה דהיינו 10,000 ₪.

משמעותה של בעלות על דירת מגורים הינה כל יחיד שיש לו זכות במקרקעין בדירת מגורים- ללא קביעת שיעור החזקה מינימאלי- החזקה של פחות משליש מדירה לא נחשבת כ"דירה" לצרכי מיסוי מקרקעין.

בנוסף, דירות שנתקבלו בירושה/במתנה יובאו במניין ספירת הדירות וכן יראו בדירת מגורים המחוזקת באמצעות חברה, כאילו מוחזקת על ידי בעל המניות, וזאת בהתאם לחלקו היחסי.

בהתאם לתזכיר, לא ניתן יהיה לדרוש בניכוי את המס האמור.

*חוזר זה אינו בגדר המלצה, יעוץ או חוות דעת משפטית ונועד לתת סקירה כללית למצב הקיים.

למידע אודות שירותי ייעוץ מס לחץ כאן

Baker Tilly

Share This