פסק דין בעניין בריטיש ישראל השקעות

פסק הדין בעניינה של בריטיש ישראל השקעות נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נדון בביהמ"ש המחוזי בחיפה ודן בשאלה כיצד יש לחשב את מס הרכישה בעסקת מיזוג המתבצעת בדרך של החלפת מניות, כאשר המניות המועברות הינן של חברה הנחשבת לאיגוד מקרקעין.

סעיף 103ב לפקודת מס הכנסה קובע כי בהעברת נכסים בדרך של פיצול או מיזוג יחול פטור ממס רווחי הון וכן ממס שבח. כן נקבע בסעיף כי על המכירה יוטל מס רכישה בשיעור של 0.5% משוויה.

בועדת ערר דרשה בריטיש כי מס הרכישה יחושב לפי שווי המניות המועברות ובשיעור מס של 0.5% ולא לפי שווי המקרקעין שבבעלות החברה המעבירה, מאחר ומדובר באיגוד מקרקעין ומכאן מס הרכישה הינו בשיעור של 5%, כטענת מיסוי מקרקעין.בוועדה נפסק כי מס הרכישה יחושב לפי שיעור של 0.5% משווי המניות שהועברו בעסקת המיזוג, בהתבסס על החלטת מיסוי שהגישה בריטיש טרם הערר בה התייחסה היא במפורש להעברת מניות ולא להעברת מקרקעין, וכן כי שווי העסקה מתייחס לשווי המניות.

עומדים לפני עסקת מיזוג? צרו קשר עם יקי ברנס, שותף, ראש החטיבה לייעוץ אסטרטגי

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This