תשלום מס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים בשנת 2015

נזכיר כי למשכיר אשר מקבל הכנסה משכר דירה למגורים ישנה האפשרות לבחור מבין שלושה מסלולי מיסוי:

  • מסלול המיסוי הרגיל,
  • מסלול הפטור ממס (עד לתקרת הכנסה חודשית של 5,070 ₪ לשנת 2015)
  • מסלול מיסוי בשיעור של 10% ממחזור ההכנסות.

על פי הוראות מס הכנסה, משכיר אשר בחר במסלול המיסוי בשיעור 10% נדרש לשלם את המס הנגזר מהכנסת דמי השכירות תוך 30 יום מתום שנת המס, דהיינו עד ליום 31.1.2016.

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This