5 אלמנטים חיוניים לבניית אסטרטגיה עסקית נכונה לארגון

תהליך התכנון של בניית אסטרטגיה עסקית או ארגונית הינו תהליך מתודולוגי סדור אשר החל להתפתח בתחילת שנות ה-70 לתצורתו המתקדמת כיום. תהליך גיבוש האסטרטגיה מבוצע לרוב ע"י הנהלות של חברות ומנהלים המעוניינים להוביל את החברה שנים קדימה ולהצליח לאורך שנים.

גם ארגונים שאינם עסקיים כמו משרדים ממשלתיים וארגונים ציבוריים גדולים אחרים החלו ביישום התורה האסטרטגית והתכנון לטווח ארוך על בסיס אותם התהליכים שעוברות החברות.

תהליך זה שהיה בעבר נחלתם של ארגונים גדולים בלבד מוכיח את נחיצותו גם בארגונים בעלי מחזורים של עשרות מיליוני שקלים בשנה.

התרומה של תהליך שנעשה ע"י גורם חיצוני ומתבסס על מודלים אובייקטיביים ומוכחים הינה כלי עזר חיוני למקבלי ההחלטות בארגון בעידן הנוכחי ולעיתים קרובות מבדלת בין חברות וארגונים משגשגים לאלו המתקשים להתמודד עם המציאות נכוחה.

ניתן למנות 5 סיבות או סיטואציות בהן מנהלים וחברות זקוקים בתכנון אסטרטגי

להגדיר את "חץ הצפון" של החברה: הסיבה הראשונה והעיקרית היא הגדרת החזון והיעדים של החברה. מהי מהות החברה, מה היא מייצרת ומציעה ולאן היא שואפת להגיע- אילו שאלות מפתח שבהעדרן פעילות החברה איננה מוכוונת מטרה וסדרי העדיפויות שלה אינם ברורים. הגדרת "חץ הצפון" של החברה היא המטרה הראשונית של כל התליך ייעוץ אסטרטגי

חידוד היתרונות התחרותיים והצפת חולשות: תהליכי תכנון ארוכי טווח אשר מלווים בחלק מהמקרים בצוות יועצים חיצוניים דורשים מהנהלת החברה לנסח יחד את היתרונות התחרותיים של החברה ואת חוזקותיה הברורים המאפשרים לה לגבור בסביבה התחרותית. בתהליך עצמו נדרשת ההנהלה להציף באופן ישיר וחסר פניות את חולשות החברה והסיבות שמונעות ממנה או מעכבות אותה להגיע להישגים אליהן היא שואפת. תהליך של יישור מבט אל החוזקות והחולשות הוא אחד מרגע המפתח בכל תהליך אסטרטגי ובתכנון בריא של עתידה של חברה לשנים לבוא.

הנעת החברה לכיווני התפתחות חדשים ו/או לא מוכרים אל מול התמודדות עם אתגרי השוק: בתהליך תכנון אסטרטגי המבוצע באופן עמוק ונכון, ייבחנו כיוונים אסטרטגיים וחלופות אסטרטגיות אשר באופן טבעי ובמהלך תפקודה היום יומי של החברה, הנהלת החברה לא תתפנה לעסוק בהם או שתעדף אותם באופן פחות. תהליך תכנון אסטרטגי מחייב את החברה לחשוב אל מחוץ לקופסה ואל מול שינויים נוכחיים בשוק או עתידיים אשר יש להם השלכות על החברה, מוצריה ושירותיה.

התארגנות מחדש ברמה הפנימית ושיפור התפעוליות: מלבד בניית תכנית אשר מתמודדת עם אתגרי החוץ, תהליכי אסטרטגיה מגדירים את המבנה הארגוני הנדרש ומשפרים את היעילות התפעוליות . תכנית אסטרטגית תציב את השינויים הפנימיים הנדרשים לא רק על מנת להשיג את היעדים האסטרטגיים שנקבעו אלא גם תשפר ותייעל את הקיים.

בייקר טילי הנה פירמת רו"ח וייעוץ בינ"ל הפרוסה במעל 140 מדינות.

בייקר טילי מספקת בין השאר ייעוץ אסטרטגי לחברות ולארגונים במגזר הציבורי. הצוות בחטיבת היעוץ האסטרטגי סייע לעשרות מקבלי החלטות מהמגזר העסקי והציבורי בתכנון, גיבוש ויישום אסטרטגיה לצמיחה ברת קיימא לאורך שנים. בייקר טילי ממנפת את פריסתה הבין לאומית ואת הידע הנצבר משירותים אחרים לפירמה לתהליכי הייעוץ שלה ובאופן זה מייחדת את התליכי הייעוץ של הפירמה המתאפיינים בהפיכת תיאוריה למציאות.

לקריאה נוספת אודות חטיבת הייעוץ האסטרטגי של בייקר טילי לחצו בבקשה כאן.

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This